ไม่ต้องอายอีกแล้ว !! ไอเดียสุดเจ๋ง โครงการ “หน้ากากเปปสเมียร์” แก้เขิลตรวจภายใน โดยที่คนไข้ก็ไม่เห็นคุณหมอ คุณหมอก็ไม่เห็นคนไข้ ! (รายละเอียด)

เฟซบุ๊ก TipcableTV ได้เผยไอเดียสุดเจ๋งที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จัดโครงการ The Mask Pap smear โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด ในการแจกหน้ากากให้คนไข้ได้สวม เพื่อไม่ให้เกิดความอายระหว่างที่ตรวจ เพราะคุณหมอก็ไม่เห็นหน้าคนไข้ คนไข้ก็ไม่เห็นหน้าคุณหมอ และหลังจากที่เริ่มโครงการแล้วก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2560 จัดทำโดย กองทุนหลังประกันสุขภาพในระดับ หรือพื้นที่ อบต.สระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกรด


โดยนายสุวรรรณ ศุภกิจเจริญ นายกอบต.สระแก้ว ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ อบต.สระแก้ว พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมกิจกรรม “THE MASS Pap smear หน้ากากเปปสเมียร์” “คนไข้ไม่เห็นหน้าหมอ หมอไม่เห็นหน้าคนไข้” ซึ่งเป็นนวัตกรรมในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มเป้าหมาย เป็นสตรีอายุ 30 -70 ปี ในพื้นที่ตำบลสระแก้ว เพื่อไม่ให้เกิดความอายระหว่างหมอ และคนไข้ และกลุ่มเป้าหมายมีความกล้าที่จะมาตรวจคัดกรอง Pap smear มากขึ้น ทาง รพ.สต.หนองกรด


จึงคิดนวัตกรรม “THE MASS Papsmear หน้ากากเปปสเมียร์” “คนไข้ไม่เห็นหน้าหมอ หมอไม่เห็นหน้าคนไข้” โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลังประกันสุขภาพในระดับ หรือพื้นที่ อบต.สระแก้ว ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีขอบคุณ เฟซบุ๊กTipcableTV

เรื่องเกี่ยวข้องอื่น