ประกาศให้ชาวไทยเตรียมพร้อม อีก 83 วัน ห้างร้านดัง จะไม่แจกถุงพลาสติกแล้ว

จากนโยบายกระทรวง ทส. ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจาเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันที่ 4 ของทุกเดือน รวมทั้ง การบริจาคถุงผ้า ตามโรงพยาบาลในโครงการ บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน

ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้มากกว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5.7 ล้าน กก. คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท และมีการการบริจาคถุงผ้าให้โรงพยาบาลต่างๆ กว่า 8,000 ใบ

ล่าสุด ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงความสูญเสียน้องมาเรียม ลูกพะยูนที่เป็นที่ติดตามของประชาชนและเยาวชน เหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว กระทรวง ทส. จึงปรับแผนโดยจะเริ่มโครงการเลิกใช้ถุงพลาสติก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เร่งรัดให้ดำเนินการจัดการขยะพลาสติก โดยกำหนดใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ จะเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

การดำเนินการ ได้ประสานขอความร่วมมือเครือข่าย 43 ห้างใหญ่ ร่วมกัน ไม่แจก ถุงพลาสติก และทำความเข้าใจกับลูกค้าประชาชน และต่อไปต้องขับเคลื่อนทั้งในเมืองและท้องถิ่น ทั้งในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานราชการทั่วประเทศ งดใช้พลาสติก และจะดำเนินการคู่ขนานกับการผลักดันทางกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และในวันที่ 1 มกราคม 2564 จะสามารถคลอดกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศให้ได้

โพสต์

ขอบคุณ FM91 Trafficpro

เรื่องเกี่ยวข้องอื่น