คืนทางเท้าให้ประชาชน ยกเลิก 508 จุดแผงลอย ลั่น 31 ธ.ค.ต้องครบทุกจุด

นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดำเนินนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยยกเลิกจุดทำการค้าหาบเร่แผงลอยทุกประเภทบริเวณถนน ทางเท้า และที่สาธารณะให้ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยการยกเลิกจุดทำการค้าดังกล่าว ให้ทุกสำนักงานเขตประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ค้าและช่วยเหลือเยียวยาหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบด้วย

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามนโยบาย ปัจจุบัน กทม. ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว 508 จุด และ อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกอีก 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต คาดจะสามารถดำเนินการยกเลิกให้ครบทุกจุดได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

ตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดระเบียบของ กทม. ส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนเพชรบุรี ใกล้จุดเชื่อมกับถนนวิทยุ ชุมนุมประท้วงเนื่องจากสำนักงานเขตราชเทวียกเลิกการอนุญาตให้ค้าขายบนทางเท้าบริเวณดังกล่าว

ทางผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางสาวรุจิรา อารินทร์เผยว่า ก่อนหน้านี้ได้จัดประชุมชี้แจงกับผู้ค้าเพื่อขยายเวลาให้สามารถทำการค้าได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังครบกำหนดเจ้าหน้าที่จึงขอคืนพื้นที่ โดยได้ตรึงกำลัง เพื่อมิให้มีผู้ฝ่าฝืน ส่วนในการบรรเทาปัญหาให้กับผู้ค้า ได้มีการประสานกับตลาดเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดทำการค้าเดิม

โดยขอความอนุเคราะห์คิดค่าเช่าในราคาพิเศษให้กับผู้ค้า และจัดสรรพื้นที่จุดผ่อนผันที่อยู่ระหว่างรอการยกเลิกการทำการค้า บริเวณริมคลองสามเสน ฝั่งเกาะพหลโยธิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้ผู้ค้าที่มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตฯ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งแผงค้าเพียงพอกับจำนวนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดทำการค้าบริเวณถนนเพชรบุรี

ที่มา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

เรื่องเกี่ยวข้องอื่น