เทวดาประจำตัว ขอขมาถูกที่ถูกวิธี ชีวิตรุ่งเรือง การงานพุ่ง การเงินราบรื่น

คนเราทุกคนนั้นย่อมมีเทวดาประจำตัวของตัวเองอยู่แล้ว วิธีการขอขมาที่ถูกต้อง หากเราทำถูกเทวดาประจำตัวจะคอยปกปักรักษา เพิ่มบุญดวงบารมีให้กับเราเป็นเท่าตัว

แม้ว่าจะเป็นศาสตร์ที่มองไม่เห็นก็ตาม แต่มันมีอยู่จริง บางสิ่งเรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี

เทวดาประจำตัวนั้นเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา ในยามที่เราเดือดร้อน ในยามที่เราต้องการกำลังใจหรือความช่วยเหลือ เราก็จะได้เทวดาประจำตัว คอยส่งกำลังใจ คอยช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำไม่ได้นั่นเอง

ซึ่งในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการขอขมา เพื่อเป็นการส่งบุญกุศลไปให้กับเทวดาประจำตัวของเรา

ปล. ทำเลยไม่ต้องเดี๋ยว บุญบารมีไม่เคยคอยใคร
วิธีการขอขมาเทวดาประจำตัวที่ถูกต้อง

ทำแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น พบแต่สิ่งดีๆ เข้ามา การงานดี การเงินราบรื่น ความรักก็ดี วางแผนการทำงานหาเงินอะไรเอาไว้ก็มีโอกาสจะประสบผลสำเร็จมากขึ้นยิ่งขึ้นไป โดยการขอขมาเทวดาประจำตัวนั้นเราสามารถทำได้ดังนี้
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทนี้ ด้วยความตั้งใจจริงช้าๆ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง”
สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอัตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะ ศัตรูหมู่มาร ทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

ถ้าหากเราทำเช่นนี้บ่อยๆ หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองไว้มากๆ หาเวลาไปทำบุญทำทาน ถวายสังฆทาน กรวดน้ำให้กับผู้ที่จากไป อีกทั้งยังทำให้กับเทวดาประจำตัว ขยะสร้างบุญไว้ให้เยอะๆ ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว แล้วเราจะมีความสุขในชีวิตเอง
แบ่งบุญนี้ ขอจงพบสิ่งที่ดี มีความสุขทุกวันไป สาธุ

เรียบเรียงโดย : Postsara

เรื่องเกี่ยวข้องอื่น