หน้าที่ในกองทัพของ บัวขาว ก่อนจะได้เลื่อนยศ ที่หลายคนไม่เคยรู้

จากกรณีที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ. ) ได้ประดับยศ. ร.ต. แก่ ส.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็น ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ

โดย หลายปีที่ผ่านมา บัวขาวได้ทำกิจกรรมกับกองทัพบก และในหลายหน่วยงาน ทั้งทางภาครัฐ เอกชน ทั้งโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

เดินทางร่วมกิจกรรม ในด้านกีฬา เช่น นำกำลังพลจัดโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวให้กับเยาวชน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ใช้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตลอดมา นอกเหนือจากหน้าที่ของนักกีฬา ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบในด้านของการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ

บัวขาวลงพื้นที่สอนเยาวชน

พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชน

ทำกิจกรรมสร้างไมตรีกับพี่น้องประชาชน

สอนมวยในชายแดนใต้

กิจกรรมวันเด็กชายแดนใต้

สร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่

นำกำลังพลสร้างประโยชน์ นอกเหนือจากหน้าที่ของ นักกีฬา
โพสต์

ขอบคุณ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtopic

เรื่องเกี่ยวข้องอื่น