เปิด 5 จังหวัดใหม่ของประเทศไทย คำสั่งแยก อำเภอเป็นจังหวัด รออนุมัติอย่างเร่งด่วน (รายละเอียด)

1.จังหวัดนครสุวรรณภูมิ แยกจาก กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดสมุทรปราการ

2.จังหวัดชุมแพ แยกจาก จังหวัดขอนแก่น

แผนที่เมืองชุมแพ

3.จังหวัดไกลกังวล (จังหวัดหัวหิน) แยกจาก จังหวัดเพชรบุรี กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

แผนที่จังหวัด สว่างแดนดิน

5.จังหวัดทุ่งสง (อำเภอทุ่งสง) แยกจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.จังหวัดเทิงนคร (อำเภอเทิง) แยกจาก จังหวัดเชียงราย

 

รมช.มหาดไทย ยืนยันว่า การพิจารณาตั้งจังหวัดใหม่ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าพื้นที่ไหนถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายก็พร้อมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาตั้งเป็นจังหวัดใหม่ทุกพื้นที่ทุกภาค เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือประชาชนของจังหวัดนั้นการที่จะแต่งตั้งจังหวัดขึ้นมาใหม่นั้น จะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการรับฟังความเห็นประชาชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ และการพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย ความเหมาะสม เนื่องจากการที่จะจัดตั้งจังหวัดใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

เป็นไงกันบ้างครับกับการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศไทย ก็จะดีต่อใจอยู่ไม่น้อยแหละครับ แล้วก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางทิศไหนหรือจะพัฒนามากน้อยสักแค่ไหน เดียวซาลาเปาจะมาอัพเดทกันเรื่อยๆนะครับ

เรื่องเกี่ยวข้องอื่น